Polmic - FB

kompozycje (O)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Kozubek Lidia

Opera "Manru" Ignacego Jana Paderewskiego


Wydawnictwo Unia, Katowice 2001, s. 96.
W literaturze muzykologicznej niewiele prac poświęcono operze Manru Ignacego Jana Paderewskiego. Autorka niniejszej publikacji stara się przybliżyć czytelnikom dzieło, omawiając dzieje powstania opery, treść i charakter libretta, żywot sceniczny Manru oraz przedstawiając analizę muzyczna motywów przewodnich i tematów. W książce zamieszczono również wykaz ważniejszych inscenizacji opery, a także zdjęcia i plakaty dokumentujące historię przedstawień.