Polmic - FB

opisy książek (S)Siemdaj Ewa

Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna


Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 409.
Główną część książki stanowi analiza i interpretacja twórczości symfonicznej Andrzeja Panufnika. Autorka ukazuje kolejne etapy twórczości, egzemplifikując je utworami symfonicznymi powstałymi w owych fazach. "Wszystkie utwory symfoniczne Panufnika zostały zbudowane w oparciu o jasno skrystalizowane założenia konstrukcyjne - dotyczące przede wszystkim struktury nadrzędnej - i niemal z reguły opatrzone tytułami świadczącymi o meta-muzycznych intencjach kompozytora. W tej sytuacji w pewnym sensie oczywistą stała się konieczność spojrzenia na symfonikę Panufnika w perspektywie muzycznej poetyki" - zaznacza autorka. Dlatego w książce przedstawiono również poglądy estetyczne Panufnika oraz zaprezentowano próbę określenia zespołu cech konstytutywnych jego muzyki, współtworzących poetykę kompozytora. Ponadto publikacja zawiera omówienie najważniejszych faktów z życiorysu Panufnika, kalendarium życia i twórczości kompozytora oraz wykaz jego utworów wraz z informacjami faktograficznymi.