Polmic - FB

opisy książek (T)Trochimczyk Maja (red.)

The Music of Louis Andriessen


Routledge Publishing, Inc., New York and London 2002, s. 328.
Książka wyszła w serii „Studies in Contemporary Music an Culture” redagowanej przez Josepha Aunera, profesora muzyki w State University of New York at Stony Brook. Seria ma być forum dla prezentacji tematów wykraczających poza sferę zainteresowań akademickiej muzykologii. Kolejne książki będą więc poświęcone muzyce rockowej, znaczeniu płci i seksualności w muzyce, sztuce wykonawczej i mediom, muzyce i technologii, wielokulturowości muzycznej i wszelkim innym zjawiskom polikulturowym. Nowe i prowokacyjne podejście do wszelkich problemów kulturowych i społecznych ma sprzyjać powstaniu nowych metod słuchania, studiowania, uczenia i wykonywania muzyki naszych czasów.
Tyle z przedmowy redaktora serii „Studies in Contemporary Music and Culture”. Maja Trochimczyk, redaktorka tomu The Music of Louis Andriessen, opisuje książkę jako zbiór rozmów z Andriessenem i esejów o Andriessenie. Rozmowy przeprowadziła sama Maja Trochimczyk w latach 1999-2000 podczas trzech pobytów w Amsterdamie. Eseje napisali Reinbert de Leeuw, holenderski kompozytor i dyrygent, Elmer Schönberger, holenderski muzykolog, znawca twórczości Andriessena, autor hasła w New Grove Dictionary of Music and Musicians oraz Frits van der Waa, autor wielu tekstów o Andriessenie i jego utworach. W książce znalazł sie również wykład wygłoszony przez Andriessena podczas Międzynarodowych Kursów dla Młodych Kompozytorów zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej w roku 1985.