Polmic - FB

opisy książek (B)Berger Roman

Dráma hudby. Prolegomena k politickej muzikológii (The Drama of Music. Prolegomena to Political Musicology)


Hudobné centrum, Bratislava 2000, s. 394.
Książka podarowana przez autora - wybitnego kompozytora polsko-słowackiego, teoretyka muzyki i filozofa - bibliotece Związku Kompozytorów Polskich zawiera wybór dwudziestu jeden tekstów Romana Bergera z lat 1990-1999. Stanowi ona kontynuację podobnej publikacji obejmującej teksty z okresu 1977-1987, zatytułowanej Hudba a Pravda (Music and Truth). Nowy zbiór jest rezultatem obserwacji świata po przełomie listopadowym w Czechosłowacji w roku 1989, która prowokuje autora do stawiania dramatycznych pytań o los muzyki i kultury w ogóle. Zagrożenia są inne, niż te, które opisywał Berger w poprzedniej dekadzie, ale równie poważne. „Kultura? Potem!” - powiedział Václav Klaus, przystępując do transformacji społeczno-gospodarczej kraju. „Totalitarianizm” niszczył kulturę ducha i rozumu, „demokracja” kontynuuje to dzieło - twierdzi Berger. Walka o kulturę ducha i rozumu jest walką o przetrwanie. Dráma hudby Romana Bergera to dwudziesta czwarta publikacja Hudobnégo centrum w Bratysławie, utrzymywanego przez państwo, znakomicie funkcjonującego ośrodka dokumentacyjnego, informacyjnego, wydawniczego, impresaryjnego i promocyjnego muzyki słowackiej. Centrum jest członkiem International Association of Music Information Centres (IAMIC).