Polmic - FB

opisy książek (E)Endler Franz

Karajan. Biografia


Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 372.
Niniejsza publikacja jest pierwszą pełną biografią Herberta von Karajana. Autor książki - Franz Endler, wiedeński krytyk muzyczny i pisarz, należał do niewielkiego grona stałych partnerów w rozmowach z wybitnym dyrygentem. "Aż do śmierci Karajan powierzał mu informacje o faktach i poglądy - także na temat pogorszenia jego stosunków z Orkiestrą Filharmonii Berlińskiej - w jasno wyrażonym celu spisania ich dla potomności. (...) Karajan był fanatykiem perfekcji. Ustanowił też kryteria dla przyszłości. Tak widział swą działalność na forum publicznym, chciał również by tak ją rozumiano. Świadectwo temu dają przede wszystkim dwa rozdziały pióra samego maestra, włączone za zgodą dyrygenta do niniejszej biografii - jako zasadniczy punkt i sedno książki ukazującej go w równej mierze jako artystę i człowieka." - piszą wydawcy. Owe dwa rozdziały zatytułowane: "Próba" i "Techniczne sposoby odtwarzania muzyki", Karajan tworzył z myślą o książce dotyczącej interpretacji muzyki. W książce znalazły się również niepublikowane wcześniej fotografie artysty.