Polmic - FB

recenzje płyt (Q)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


-

Quartetto DafôBacewicz Grażyna IV Kwartet smyczkowy
Łukaszewski Paweł Kwartet smyczkowy
Bujarski Zbigniew Kwartet na otwarcie domu
Lasoń Aleksander Relief dla Andrzeja
Górecki Henryk Mikołaj I Kwartet smyczkowy "Już się zmierzcha"

Wyk.: Kwartet smyczkowy DAFÔ
* DUX / PWM 1999 - PWM 9986 CD 0002 / DUX 0142, DDD 78'12''
Na płycie nagranej przez znakomity zespół kameralny, w skład którego wchodzą cztery panie: Justyna Duda, Danuta Augustyn, Kinga Roesler i Anna Armatys, znalazły się jedne z najbardziej reprezentatywnych kwartetów smyczkowych stworzonych przez polskich kompozytorów współczesnych, choć należących do różnych generacji. IV Kwartet smyczkowy Bacewicz, pochodzący z 1951 roku, reprezentuje stylistykę neoklasyczną z nawiązaniami do muzyki ludowej. Pozostałe utwory stworzone zostały już w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Kwartet na otwarcie domu Bujarskiego (1980) to kompozycja okolicznościowa, napisana specjalnie dla Krzysztofa Pendereckiego na inaugurację jego festiwalu w Lusławicach; bliska jest niewątpliwie stylowi samego adresata. Z kolei Kwartet "Już się zmierzcha" Góreckiego (1988), nawiązujący do źródeł polskiej muzyki, idealnie obrazuje podstawowe cechy idiomu kompozytorskiego twórcy: powtarzalność motywów, surowość akordów i prostotę melodyki. Kwartet smyczkowy Łukaszewskiego (1994) to utwór niezwykle ekspresyjny, dynamiczny i witalny. Najpóźniejsza kompozycja - Relief dla Andrzeja Lasonia (1995) - skomponowana została ku pamięci zmarłego przyjaciela kompozytora - Andrzeja Krzanowskiego; cechuje ją z jednej strony liryczna zaduma, a z drugiej niezwykle przejmująca emocjonalność i dramatyzm. Artyzm utworów zarejestrowanych na płycie doskonale podkreślają swą mistrzowską grą artystki kwartetu Dafô.