Polmic - FB

kompozycje (M)Miklaszewska Joanna

Minimalizm w muzyce polskiej


Musica Iagellonica, Kraków 2003, s. 195
+ 4 s. nlb. – zdjęcia
Publikacja jest pierwszą syntetyczną pracą przedstawiającą minimalizm jako odrębny kierunek w muzyce polskiej. Jak zaznacza autorka "w niniejszej książce kierunek minimalistyczny w muzyce polskiej opisany jest pod kątem uchwycenia jego najbardziej typowych cech, a także porównania z nurtem minimalizmu amerykańskiego. Celem pracy jest więc możliwie jak najszersze ukazanie technik minimalistycznych oraz założeń estetycznych przyjętych przez poszczególnych kompozytorów polskich, pozwalających na identyfikowanie ich z minimalizmem". Dwa pierwsze rozdziały pracy zawierają informacje dotyczące pojęcia minimalizmu, jego genezy i ewolucji. W kolejnych autorka omawia minimalizm w twórczości Tomasza Sikorskiego i Zygmunta Krauzego. W publikacji przedstawiono również minimalistyczne cechy twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha Kilara. Ostatni rozdział to próba syntetycznej charakterystyki minimalizmu polskiego. Dopełnienie publikacji stanowią noty biograficzne kompozytorów polskich, bibliografia i wybrana dyskografia polskich i zagranicznych twórców "minimal music".