Polmic - FB

opisy książek (G)Gwizdalanka Danuta, Meyer Krzysztof

Lutosławski. Tom I. Droga do dojrzałości


PWM, Kraków 2003, s. 376.
Publikacja jest już piątą książką, która ukazała się w serii PWM Kompozytorzy polscy XX wieku. Autorzy książki - Danuta Gwizdalanka i Krzysztof Meyer, którzy osobiście znali Witolda Lutosławskiego, przedstawiają chronologicznie jego życie i twórczość. W publikacji szczegółowo omówiono wydarzenia z życia kompozytora i zanalizowano wszystkie jego utwory skomponowane do 1960 roku, bowiem obszerność zgromadzonego materiału spowodowała, że podzielono go na dwie części. Droga do dojrzałości stanowi pierwszy tom obejmujący młodość i lata powojenne, dotyczy okresu "prealeatorycznego" w twórczości Lutosławskiego. Tom Droga do mistrzostwa, który ma ukazać się w 2004 roku będzie prezentować drugą połowę życia Lutosławskiego. Cennym uzupełnieniem publikacji są zamieszczone w niej przykłady muzyczne i fotografie.