Polmic - FB

opisy książek (G)Guczalski Krzysztof (red.)

Filozofia muzyki. Studia


Musica Iagellonica, Kraków 2003, s. 340.
Publikacja stanowi wybór referatów zaprezentowanych podczas konferencji Filozofia muzyki, która odbyła się 13-15 maja 2002 roku w podkrakowskich Mogilanach. Wzięli w niej udział nie tylko muzykolodzy i filozofowie, ale również filmoznawcy, literaturoznawcy, filolodzy, psycholodzy i kulturoznawcy. Obecność osób reprezentujących tak różne perspektywy badawcze wpłynęła na interdyscyplinarny charakter studium. Dlatego też w książce obok rozważań typowo muzykologicznych czy estetycznych znalazły się referaty dotyczące filozoficznych aspektów wykonawstwa muzycznego, zagadnień pedagogiczno-estetycznych i psychologicznych, a także wystąpienia dotyczące związków muzyki z innymi dziedzinami sztuki, takimi jak literatura, film czy malarstwo. Publikacja dokumentuje duże zainteresowanie współczesnych badaczy filozofią muzyki, dyscypliną sięgającą czasów szkoły pitagorejskiej.

Wybrane referaty:

 • Mieczysław Tomaszewski Momenty autobiograficzne, autoekspresyjne i autorefleksyjne dzieła muzycznego
 • Iwona Sowińska Fantom kontrapunktu w dziejach myśli filmowej
 • Tomasz Baranowski Problemy formy i ekspresji w refleksji estetycznej kompozytorów Szkoły Wiedeńskiej
 • Teresa Malecka Zbigniew Bujarski. Kompozytor - malarz
 • Krzysztof Guczalski O niejęzykowym charakterze muzyki
 • Piotr Podlipniak Czy muzyka ma charakter uniwersalny?
 • Krzysztof Szwajgier Muzyczne reprezentacje idei filozoficznych. Trzy przybliżenia
 • Alicja Jarzębska O znaczeniu muzyki w świetle refleksji estetycznej Igora Strawińskiego
 • Andrzej Hejmej Peryferyjne znaczenia muzyki ("Aria: Awaria" S. Barańczaka)
 • Leszek Polony Pojęcie znaku i symbolu w uzyce w myśli klasyków hermeneutyki muzycznej: Kretzschmara i Scheringa
 • Renata Skupin Joga dźwięku i konstruktywizm w muzyce Giacinto Scelsiego - między Wschodem a Zachodem
 • Maciej Jabłoński Kilka uwag o potrzebie muzykologii filozoficznej
 • Anna Jeremus "Filozofia" przekazu dzieła muzycznego w świetle odczuć artysty odtwórcy i odbiorcy
 • Marek Jamróz Byt i muzyka w "Ordo virtutum" Hildegardy z Bingen
 • Marcin Poprawski Poetycka kontrafaktura jako recepcja dzieła muzycznego. "Winterreise" Müllera, Schuberta i Barańczaka
 • Łucja Demby Kinestezja i cenestezja, czyli po co filmowi muzyka? Rola muzyki w koncepcji kinowej projekcji-identyfikacji Edgara Morina
 • Jolanta Krzyżewska Typy osobowości a możliwe preferencje muzyczne