Polmic - FB

opisy książek (J)Jabłoński Maciej, Lorkowska Halina, Stęszewski Jan (red.)

Opera polska w XX wieku


Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1999, s. 196.
Niniejsza publikacja jest pierwszym tomem, który ukazał się w serii Poznańskie studia operowe. Książka zawiera materiały z konferencji muzykologicznej "Opera polska w XX wieku", która odbyła się w Poznaniu w dniach 19-21 marca 1998 roku. Organizatorami konferencji była Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Zakład Muzykologii Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Podczas konferencji zaprezentowano referaty obejmujące zagadnienia związane ze stylami i kierunkami rozwoju dzieł operowych w XX wieku oraz recepcją twórczości operowej. Przedstawiono również operowe dzieła Karola Szymanowskiego, Raula Koczalskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Eugeniusza Knapika i Jana Astriaba. Omówione zostały też realizacje dzieł scenicznych polskich kompozytorów XX wieku w poznańskim Teatrze Wielkim. Publikację dopełnia zapis dyskusji panelowej, która odbyła się podczas konferencji a dotyczyła aktualnej sytuacji teatrów operowych w Polsce.

Referaty: