Polmic - FB

opisy książek (M)Meyer Krzysztof

Dymitr Szostakowicz i jego czasy


Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 382.
Książka, poświęcona życiu i działalności twórczej jednego z największych kompozytorów rosyjskich - Dymitra Szostakowicza, jest wynikiem długoletnich kontaktów autora z kompozytorem. Pierwotna wersja tej książki, opublikowana w Polsce przez PWM (Kraków 1973 i 1986) oraz w Niemieckiej Republice Demokratycznej (Lipsk 1980) została poddana cenzurze. Ponadto ze względu na brak możliwości dostępu do wielu źródeł przedstawiała niepełny obraz życia i twórczości Szostakowicza. Niniejszą publikację otwiera esej autorstwa Andrzeja Drawicza - Magia, wielkość i ciężar losu Dymitra Szostakowicza. W książce życie i twórczość kompozytora ukazano w kontekście ówczesnych wydarzeń politycznych i historycznych. "Książka o Szostakowiczu to coś więcej niż dokonana z głęboką znajomością rzeczy analiza i synteza jego twórczości. To również wspomnienie o kompozytorze, spisane na podstawie osobistych kontaktów, przyjaźni i wieloletniej korespondencji Krzysztofa Meyera z Dymitrem Szostakowiczem. A nade wszystko to straszliwy w swej grozie fresk historyczny ukazujący ten rozdział w historii Rosji, który obejmuje czasy bezpośrednio poprzedzające rewolucję październikową, lata leninizmu, stalinizmu, chruszczowskiej - aż do śmierci kompozytora w 1975 roku." - napisali wydawcy. Uzupełnieniem publikacji są zamieszczone w aneksie streszczenia librett: Nos i Lady Macbeth mceńskiego powiatu.