Polmic - FB

indeks osób (M)Meyer Krzysztof

VI Symfonia "Polska" op. 57


PWM, Kraków 1988 (partytura), s. 138.
VI Symfonię rozpoczął pisać Krzysztof Meyer - jak sam wyznał - pod wpływem ogłoszenia stanu wojennego w Polsce w dniu 13 grudnia 1981 roku. Ukończył ją w kwietniu roku następnego i nazwał "Symfonią Polską", aby zwrócić uwagę na okoliczności w jakich powstawała. Są tu cytaty z polskich pieśni patriotycznych - Bogurodzicy, Boże, coś Polskę, Roty i nawiązania do dawnych epok - charakterem melodyki i rytmu, odpowiednimi współbrzmieniami. W książce programowej 27 Festiwalu "Warszawska Jesień" kompozytor tak napisał o swoim utworze: Symfonia polska jest utworem programowym. Przez jej cztery części przewijają się różne cytaty, analogie i nawiązania, które - mam nadzieję - czynią utwór czytelnym nawet dla mniej wyrobionego słuchacza. VI Symfonię pisałem w krótkim czasie, na przełomie lat 1981/82. Mimo zawartych w niej melodii historycznych (np. Bogurodzica), jest to utwór o współczesności, o czasach dzisiejszych i nurtujących nas problemach, jest to utwór będący spojrzeniem kompozytora na to wszystko, czego jesteśmy świadkami i co przeżywamy". Tyle tylko napisał kompozytor przy okazji "Warszawskiej Jesieni", na której wykonana została Symfonia polska. Był to jednak dopiero rok 1984, zatem niespełna trzy lata od wprowadzenia stanu wojennego i cenzura działała pełną parą. Prawykonanie utworu odbyło się zresztą poza Polską, w Hamburgu - 25 listopada 1982 roku w ramach cyklu "Das neue Werk". Grała Orkiestra Norddeutscher Rundfunk pod dyrekcją Christophera Keene. W Warszawie wystąpiła Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Antoniego Wita, któremu Symfonia polska została dedykowana.