Polmic - FB

opisy książek (W)Wolański Ryszard

Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. Pop, rock, jazz, folk


Tomy I - III
Agencja Artystyczna MTJ , Warszawa 2003, s. 289 (+ wkładka ze zdjęciami 32 s. nlb.)
Niniejszy 3-tomowy Leksykon zawiera informacje dotyczące większości osób i zespołów zajmujących się w Polsce muzyką rozrywkową w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. W publikacji znalazło się 850 haseł zawierających biogramy wokalistów, zespołów, autorów tekstów i kompozytorów z kręgu muzyki rockowej, jazzowej, bluesowej, ale też muzyki pop, country, folk i szanty. Hasła biograficzne, zawarte w dwóch pierwszych tomach, składają się z informacji o przebiegu kariery oraz noty informującej o charakterze twórczości, dorobku artystycznym i dokonaniach. W wybranych przypadkach hasła zostały uzupełnione ogólnym wykazem filmografii, dyskografii i alfabetycznym spisem najpopularniejszych piosenek. Oba pierwsze tomy zawierają również ponad 300 fotografii artystów. W tomie trzecim zamieszczono szczegółową dyskografię obejmującą płyty analogowe i kompaktowe. Znalazły się tu również aneksy: wykaz festiwali i konkursów wraz z krótkimi informacjami o ich historii i spisem laureatów, alfabetyczny wykaz piosenek z informacją o autorach tekstu i muzyki oraz obszerna bibliografia polskiej muzyki rozrywkowej. Ostatni aneks stanowi kalendarium urodzin i śmierci artystów. Autor Leksykonu - Ryszard Wolański - przez ponad 30 lat zajmował się muzyką rozrywkową w Polskim Radiu i Telewizji, prowadząc przez kilkanaście lat telewizyjny program "Leksykon".