Polmic - FB

opisy książek (T)Tomaszewski Mieczysław

Krzysztof Penderecki i jego muzyka. Cztery eseje / Krzysztof Penderecki and his Music. Four Essays


Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994, s. 153. (wersja polskojęzyczna)
Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 153. (wersja angielskojęzyczna)
Cztery eseje składające się na niniejszą pracę powstawały w różnym okresie i przy różnych okazjach. Pierwszy z nich - Słuchając Pendereckiego - powstał w 1988 roku jako wstęp do książki programowej "Festiwalu Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Kraków - Poznań - Lusławice". Zawiera refleksje, które rodzą się w myśli odbiorcy muzyki Pendereckiego. Drugi esej - Słowo i dźwięk w muzyce Pendereckiego - będący tekstem powstałym najwcześniej, bo w 1986 roku, prezentuje specyficzny sposób traktowania przez Pendereckiego relacji słowo - dźwięk. Oba pozostałe teksty powstały w 1993 roku. Penderecki: "Wchłonąć wszystko, co zaistniało..." przedstawia stosunek kompozytora do tradycji muzycznej, natomiast Pendereckiego dialogi i zabawy z czasem i miejscem na ziemi jest refleksją nad kolejnymi etapami twórczości kompozytora. Publikację dopełnia dokumentacja zawierająca: spis utworów Pendereckiego, wykaz polskich tekstów dotyczących twórczości kompozytora i spis odbywających się w Polsce sesji naukowych, poświęconych jego twórczości. W późniejszej wersji - anglojęzycznej dokumentacja została uzupełniona.