Polmic - FB

opisy książek (G)Gryglewicz Tomasz, Szczerski Andrzej (red.)

Sztuka w okresie PRL-u. Metody i przedmiot badań


Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 192.
Sztuka w okresie PRL-u to publikacja zawierająca materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej. Seminarium odbyło się w Instytucie Polonijnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach, w dniach 11-12 grudnia 1997 roku. Wystąpienia dotyczyły różnorodnych problemów związanych z istnieniem i funkcjonowaniem sztuki w okresie PRL-u. Autorzy referatów już w ich tytułach stawiają przewrotne pytania: "Co zawdzięcza sztuka Polska PRL-owi?" i "Czy PRL-u nie było?" Przykłady pochodzą głównie z obszaru malarstwa i rzeźby, ale można je odnieść również do innych dziedzin sztuki. Niezwykle cennym uzupełnieniem publikacji są zapisy dyskusji, które toczyły się pod wpływem wygłoszonych referatów.