Polmic - FB

opisy książek (B)Bąkowska-Łajming Monika (red.)

Współczesna muzyka estońska w kontekście muzyki europejskiej


Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Gdańsk 2003, s. 109 (+ płyta CD)
Książka zawiera materiały przedstawione podczas Międzynarodowej Sesji Muzykologicznej, która odbyła się w Gdańsku (październik 2002) w ramach projektu "Nowa Estonia - Musica Nova" prezentującego muzykę estońską. Konferencję zorganizowało: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Akademia Muzyczna w Gdańsku i Związek Kompozytorów Polskich. Główny temat konferencyjnych referatów stanowiła współczesna muzyka estońska rozpatrywana w kontekście muzyki europejskiej (w tym również polskiej). Do książki dołączono płytę CD, stanowiącą dźwiękową ilustrację nowych tendencji pojawiających się w muzyce estońskiej. W niniejszej publikacji każdy z referatów prezentowany jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Referaty:

  • Paul Hillier Brzmienie słów. Wprowadzenie do muzyki wokalnej Veljo Tormisa i Arvo Pärta / The sound of words an introduction to the vocal music of Veljo Tormis and Arvo Pärt

  • Margo Kölar Początki muzyki elektronicznej w Estonii / The Beginning of Electronic Music in Estonia

  • Violetta Kostka Elementy narodowe w muzyce Henryka Mikołaja Góreckiego
  • / National Elements in the Music of Henryk Mikołaj Górecki (abridged)
  • Dorota Krawczyk Muzyka polska wobec idei postmodernizmu / Polish music and the postmodernist idea

  • Helena Tulve Nowe tendencje w muzyce estońskiej / New Trends in Estonian Music

  • Anna Weyna "Tabula Rasa" Arvo Pärta. Analiza utworu / Tabula Rasa by Arvo Pärt. Analysis of the work