Polmic - FB

recenzje książek (P)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Paczkowski Szymon (red.)

Muzyka wobec tradycji. Idee - Dzieło - Recepcja


Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 760. Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis, Seria B, Tom XIV
Obszerna publikacja (obejmująca ponad 700 stron!) jest pamiątkową księgą dedykowaną profesor Irenie Poniatowskiej z okazji jej siedemdziesiątych urodzin. Praca powstała z inicjatywy uczniów i przyjaciół Jubilatki. Wśród międzynarodowego grona autorów znaleźli się naukowcy reprezentujący różnorodne stanowiska badawcze, stąd też wielość tematyczna prezentowanych studiów. Opublikowane prace zgrupowano w trzech działach: W kręgu idei, Studia historyczne i analityczne, Z badań nad kulturą muzyczną i wykonawstwem. Tak różnorodne prace łączy jednak chęć ukazania muzyki wobec szeroko rozumianej tradycji. Publikacja zawiera ponadto szczegółowy biogram profesor Ireny Poniatowskiej, bibliografię jej prac naukowych oraz wykaz prac doktorskich i magisterskich napisanych pod jej kierunkiem.

Wybrane referaty:

 • Eero Tarasti Is music sign?

 • Anna Czekanowska Czy powrót do stanu łaski jest możliwy? Do dyskusji o akcie twórczym, tradycji, tożsamości i funkcjach stylizacji

 • Jim Samson Balkan Panorama

 • Amnon Shiloah The Singing Birds

 • Anna Gruszczyńska-Ziółkowska Dźwięk i obraz. Magia gwizdków naskeńskich

 • Piotr Dahlig Dzieło Oskara Kolberga a badania folklorystyczne w Europie

 • Sławomira Żerańska-Kominek Dwa listy Françoisa de Sermes

 • Maciej Jabłoński "Bez idioty nie sposób żyć...(nawet w Holandii)." O zagadce nieśmiertelności chaosu na marginesie "Życia z Idiotą" Wiktora Jerofiejewa i Alfreda Schnittkego

 • Paweł Gancarczyk W sprawie obecności popularnego repertuaru włoskiego w Polsce XVI wieku: kompozycje dwugłosowe z "Liber sacerdotalis"

 • Eugene Casjen Cramer The Holy Week Music of M. Joanne

 • Zygmunt M. Szweykowski Materiał pieśniowy w mszach koncertujących Marcina Mielczewskiego

 • Piotr Wilk Wpływ Riemanna na postrzeganie sonaty barokowej

 • Herbert Seifert Polonica-Austriaca. Schlaglichter auf polnisch-österreichische Musikbeziehungen vom 17. bis 19. Jahrhundert

 • Danuta Idaszak Wokalno-instrumentalny zespół muzyczny w Katedrze Gnieźnieńskiej w świetle zachowanych źródeł

 • Mirosław Perz Luki w kalendarzu kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha

 • Helmut Loos Hermann Kretschmers Stellungnahmen zum "Weihnachtsoratorium" Johann Sebastian Bachs und zu Ludwig van Beethovens "Missa solemnis"

 • Michał Bristiger "Trattato intorno agli Istrumenti ed all'Istrumentazione" (1825) Franciszka Mireckiego. Miejsce traktatu w literaturze przedmiotu

 • Tomaszewski Mieczysław Zawirowania wokół Mazurka a-moll op. 17 nr 4

 • Jean-Jacques Eigeldinger Chopin vu par Czerny

 • Wojciech Nowik Relacje pomiędzy Józefem Elsnerem a Fryderykiem Chopinem w świetle korespondencji

 • Artur Szklener Elementy stałe i zmienne w tematach Chopina

 • Krzysztof Komarnicki "Hochzeit-Walzer" Jana Nepomucena Bobrowicza. Przyczynek do historii polskiego walca fortepianowego

 • Serge Gut Les élements polonais dans le "Duo-Sonate" pour piano et violon de Franz Liszt

 • Klaus Wolfgang Niemöller Stanisław Przybyszewski und die Liedästhetik in Berlin um 1900

 • Luba Kijanowska Twórczość fortepianowa kompozytorów lwowskich w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku

 • Danuta Jasińska Nadia Boulanger o Strawińskim

 • Violetta Przech Polska twórczość na fortepian solo w latach 1956-1985. W stronę nowatorstwa

 • Joanna Subel Breslauer Singakademie w życiu muzycznym Wrocławia (1825-1944)

 • Ewa Talma-Davous O ekspozycji autografów muzycznych na paryskiej Wystawie Powszechnej w 1900 roku

 • Małgorzata Perkowska-Waszek O Paderewskim - pedagogu

 • Krystyna Juszyńska Sztuka interpretacji Artura Rubinsteina w świetle badań akustycznych nagrań na przykładzie "Ballady g-moll" op. 23 Fryderyka Chopina

 • John Rink Murray Perahia: A Musical Dialogue

 • Marie-Claire Mussat Henri Kowalski et les pays de Rance

 • Daniele Pistone Szkic do obrazu muzyki polskiej we współczesnej Francji