Polmic - FB

recenzje książek (W)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Walaciński Adam

Retrospekcje. Teksty o muzyce XX wieku


Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2002, s. 196.
Autor publikacji, Adam Walaciński - kompozytor i krytyk muzyczny, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, w niniejszej pracy zamieścił teksty tworzone na przestrzeni prawie czterdziestu lat, stąd tytuł - Retrospekcje. Większość z nich była już publikowana w czasopismach o tematyce muzycznej, materiałach konferencyjnych czy programach koncertowych. Jak zaznacza autor we wstępie, aby zapewnić przejrzystą prezentację tak różnorodnych tekstów "Całość została [...] uporządkowana i skomponowana jakby na wzór sonaty w czterech częściach, z których każda eksponuje odmienne zakresy tematyczne, ale przewijają się w nich także pewne wyraźne motywy przewodnie." I tak w pierwszej części pracy znalazły się głównie teksty o charakterze teoretycznych rozważań. Część drugą stanowią teksty dotyczące Karola Szymanowskiego, Artura Malawskiego, Romana Palestra i Witolda Lutosławskiego, a w trzeciej zamieszczono dwadzieścia recenzji współczesnych dzieł, takich jak Eonta Iannisa Xenakisa, Volumina für Orgel György'a Ligetiego czy Sylvano Bussottiego Coeur pour batteur. W ostatniej części znalazł się m.in. wywiad, który kompozytor, idąc w ślady Ernsta Křeneka, przeprowadza sam ze sobą.