Polmic - FB

opisy książek (W)Witkiewicz Jan Stanisław

W muzycznej przestrzeni


Iskry, Warszawa 2002, s. 247.
Publikacja zawiera wybór felietonów, artykułów i wywiadów autorstwa Jana Stanisława Witkiewicza - krytyka muzycznego i dziennikarza mieszkającego na stałe w Szwajcarii. Witkiewicz, będący wnikliwym obserwatorem świata artystycznego, dzieli się z czytelnikiem swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wydarzeń muzycznych, koncertów, festiwali, sposobu funkcjonowania instytucji artystycznych i osób nimi kierujących, często nie szczędząc słów krytyki. Liczne ciekawostki z życia gwiazd czasem przybierają charakter anegdot, a każdy z poruszanych w felietonach i artykułach problem puentowany jest w niezwykle trafny sposób. Sporą część pracy stanowią wywiady, które autor przeprowadził m.in. z : June Anderson, Margaret Price, Bogusławem Kaczyńskim, Kazimierzem Kordem, Marią Krzyszkowską, Ewą Michnik, Wiesławem Ochmanem, Antonim Witem, Teresą Żylis-Garą, Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim. W publikacji znalazły się też zdjęcia autorstwa Juliusza Multarzyńskiego, przedstawiające wybitne postaci świata muzyki, sceny z przedstawień operowych i baletowych. Warto dodać, że Witkiewicz jest również autorem wydanego w 2000 roku (też przez Iskry) "Leksykonu operowego".