Polmic - FB

opisy książek (B)Bias Iwona (oprac.)

Karol Musioł 1929-1982. Kadendarium in memoriam


Biblioteka Śląska, Katowice 2004, s. 39.
Najnowsza publikacja poświęcona życiu i działalności Karola Musioła – związanego ze Śląskiem bibliotekoznawcy i historyka muzyki została wydana przez Bibliotekę Śląską. Wcześniejsza książka poświęcona Musiołowi ukazała się w 1992 roku, w dziesiątą rocznicę jego śmierci, nakładem Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach, zaledwie w 130 numerowanych egzemplarzach.
Niniejszą niewielkich rozmiarów książeczkę otwiera esej autorstwa Jana Malickiego "Klepsydra Pamięci". Główną część pracy stanowi kalendarium życia i działalności naukowej Musioła, uzupełnione jego fotografiami rodzinnymi, zdjęciami pamiątek, dokumentów i odznaczeń. Kalendarium wieńczy motto Karola Musioła, które w pełni oddaje charakter i cel jego pracy naukowej: "[...] Staram się połączyć w publikacjach zagadnienia z dziedziny literatury i muzyki. I to nie ograniczając się do twórców polskich; tak bowiem pojmuję wzajemny stosunek kultury europejskiej i kultur narodowych.[...]" Publikację dopełnia część dokumentacyjna zawierająca chronologiczny wykaz uroczystości i koncertów poświęconych Musiołowi, które odbyły się już po jego śmierci. W publikacji zamieszczono również fragment partytury utworu Witolda Szalonka Elegia na śmierć przyjaciela z 1989 roku, który został dedykowany Karolowi Musiołowi.