Polmic - FB

recenzje książek (W)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Wojnowska Elżbieta, Bielawski Ludwik, Dadak-Kozicka J. Katarzyna (red.)

Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski


Związek Kompozytorów Polskich, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003, s. 317.
Publikacja zawiera materiały z XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich "Ponad granicami narodów i religii. Obecność europejskiego repertuaru muzycznego na terenie Polski i jej pogranicza", która odbyła się w Bibliotece Narodowej w Warszawie w dniach 23-25 kwietnia 2003 roku. Konferencję zorganizowała Sekcja Muzykologów ZKP i Biblioteka Narodowa przy współpracy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas trwania konferencji Zakład Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej wraz z Gabinetem Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zorganizował okolicznościową wystawę, na której zaprezentowano materiały dokumentujące obecność repertuaru europejskiego na ziemiach Polski. Konferencji towarzyszył koncert Chóru Kameralnego Uniwersytetu Warszawskiego "Collegium Musicum" pod dyrekcją Andrzeja Borzyma. W niniejszej publikacji zamieszczono także skrócony zapis dyskusji panelowej.

Referaty:

 • Michał Jagiełło Biblioteka Narodowa, czyli wspólnota w kulturze

 • Ludwik Bielawski O przenikaniu kultur muzycznych

 • Jerzy Pikulik Fundamenty polskiej kultury muzycznej

 • Elżbieta Zwolińska Import czy udział? Uwagi o recepcji i adaptacji gatunku "Musica more antiquo mensurata" w szesnastowiecznej Polsce

 • Ryszard Wieczorek Fakty o kontrafaktach. Muzyka niderlandzko-włoska w źródłach sasko-śląskich przełomu XV/XVI wieku

 • Paweł Gancarczyk Chansons w śpiewniku głogowskim

 • Tomasz Jeż Znaczenie antologii madrygałowych w recepcji repertuaru muzycznego w Europie Północno-Wschodniej

 • Agnieszka Leszczyńska Polifoniczne proprium i ordinarium missae z rękopisu braniewskiego (UpssU 76f) w kontekście twórczości europejskiej

 • Anna Ryszka-Komarnicka "Pisma S. w Muzyce najsławniejszych Autorów" w tłumaczeniach Wacława hr. Sierakowskiego

 • Grzegorz Zieziula Polskie inkarnacje opery werystycznej

 • Magdalena Dziadek Kontakty Polaków ze słowiańskimi kulturami muzycznymi w okresie 1905-1914

 • Iwona Lindstedt Uwagi o recepcji dodekafonii i serializmu w twórczości kompozytorów polskich XX wieku

 • Teresa Krukowska Królewiec - kolebka polskich protestanckich druków muzycznych

 • Violetta Kostka Rękopisy z muzyką uczniów Jana Sebastiana Bacha w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN

 • Jolanta Woźniak Gdańskie kancjonały ewangelickie z XIX wieku

 • Danuta Popinigis Z Gdańska do Kromieryża, czyli o Heinrichu Döbelu i jego muzyce skrzypcowej

 • Ewa Bielińska-Galas Kompozycje Jana Antonina Losy w tabulaturach lutniowych z Krzeszowa

 • Krzysztof Rottermund W kręgu śląskiej muzyki fortepianowej XVIII wieku

 • Aleksandra Patalas Myśl teoretyczna Marka Scacchiego w kontekście twórczości kompozytorów niemieckich

 • Alina Żórawska-Witkowska Repertuar muzyczno-teatralny na warszawskim dworze Augusta III (w świetle nowych badań)

 • Wojciech Tomaszewski Muzyka europejska w Królestwie Polskim w latach 1815-1862. Warszawa - Prowincja

 • Piotr Dahlig Spisz jako wspólnota kultur muzycznych

 • Zbigniew Jerzy Przerembski "Visio macaronica" muzyki góralskiej

 • Arleta Nawrocka-Wysocka Folklor Mazurów jako przykład pogranicza kultur

 • Katarzyna J. Dadak-Kozicka O zamieraniu i odradzaniu kultur muzycznych na przykładach folkloru północno-wschodniej Polski