opisy książek (R)Robinson Ray, Winold Allen

A Study of the Penderecki St. Luke Passion


Moeck Verlag, Celle 1983, s. 124
Książka, napisana przez dwóch autorów - muzycznego amatora i profesjonalnego muzyka, prezentuje jedno z najwybitniejszych dzieł Pendereckiego, Pasję wg św. Łukasza. Każdy z siedmiu rozdziałów książki przedstawia inny aspekt tego utworu. Rozdział pierwszy ukazuje Pasję w kontekście życia kompozytora. Omawia recepcję dzieła po jego prawykonaniu w 1966 roku, a także odbiór utworu po kolejnych prezentacjach i nagraniach. Drugi rozdział przedstawia dzieło w kontekście historii pasji jako gatunku muzycznego. Kolejny rozpatruje stronę tekstową. Cztery ostatnie rozdziały koncentrują się na muzyce dzieła. Ponadto książka została uzupełniona dyskografią Pasji wg św. Łukasza i wybraną bibliografią prac dotyczących twórczości Krzysztofa Pendereckiego.