opisy książek (G)Gąsiorowska Małgorzata

Bacewicz


PWM, Kraków 1999, s. 507 (+ 16 s. nlb. - zdjęcia)
Niniejsza publikacja ukazała się w wydawanej przez PWM serii Kompozytorzy Polscy XX wieku z okazji 90 rocznicy urodzin i 30 rocznicy śmierci Grażyny Bacewicz. Autorka publikacji - Małgorzata Gąsiorowska, teoretyk i krytyk muzyczny, w wyczerpujący sposób przedstawia życie i twórczość najwybitniejszej polskiej kompozytorki. Analizie twórczości Bacewicz towarzyszy bogata prezentacja przykładów nutowych. Ponadto w publikacji zamieszczono liczne zdjęcia, a także wykaz twórczości kompozytorskiej Bacewicz oraz wybór bibliografii.