Polmic - FB

opisy książek (T)Twardowski Romuald

Było, nie minęło. Wspomnienia kompozytora


Wydawnictwo „Pani Twardowska”, Warszawa 2000, s. 252
Niniejsza publikacja to zapis wspomnień polskiego kompozytora - Romualda Twardowskiego. Autor, charakterystycznym sobie, niezwykle barwnym językiem opisuje zdarzenia ze swego życia, poczynając od czasów spędzonych w przedwojennym Wilnie, po wydarzenia z ostatnich lat. Wspomnienia kompozytora uzupełniają zdjęcia przedstawiające bliskie mu osoby i miejsca oraz dokumentujące wydarzenia z jego życia koncertowego. Jak napisał autor w Posłowiu: "Opisane w niniejszych wspomnieniach zdarzenia i fakty to zaledwie część tego, co mogłem zaobserwować i przeżyć w ciągu kilkudziesięciu lat życia. Przypadło ono na ciekawe czasy, kiedy to nieprzewidziane wydarzenia przewracały do góry nogami ustalony porządek rzeczy i stawiały człowieka przed wielką niewiadomą." Całość dopełnia wykaz ważniejszych recenzji, wywiadów i wypowiedzi oraz spis kompozycji Romualda Twardowskiego.