Polmic - FB

opisy książek (D)Dybowski Stanisław

Raul Koczalski - chopinista i kompozytor


Selene, Warszawa 1998, s. 241 (+10 s. nlb – zdjęcia)
Książka ukazała się w 50 rocznicę śmierci Raula Koczalskiego, żyjącego w latach 1885-1948 polskiego pianisty, kompozytora, pedagoga i propagatora twórczości Chopina. Autor monografii - Stanisław Dybowski, wykorzystując dostępne źródła i informacje od osób związanych z artystą, prezentuje koleje życia i działalności twórczej niezwykle utalentowanego muzyka, którego zdolności muzyczne ujawniły się już we wczesnym dzieciństwie. W wieku niespełna 4 lat Koczalski dał swój pierwszy publiczny koncert i został okrzyknięty geniuszem muzycznym. Wcześnie też zaczął komponować (jest autorem kilkuset utworów), ale głównym nurtem jego działalności artystycznej było koncertowanie. Przez całe swoje życie Koczalski dał w Europie ponad 4000 koncertów, których programy wypełniały głównie utwory Fryderyka Chopina. Koczalski dokonał również nagrań większości dzieł Chopina. Biografię dopełniają wspomnienia artystów oraz wykaz kompozycji i nagrań Koczalskiego oraz dyskografia jego kompozycji.