Polmic - FB

indeks osób (G)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Markiewicz Leon

Grzegorz Fitelberg 1879-1953. The Great Polish Conductor


The Musical Foundation of the Grzegorz Fitelberg International Competition for Conductors, Katowice 1999, s. 99
Kolejnym edycjom Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga towarzyszą publikacje dokumentujące życie i twórczość patrona tej imprezy. W 1979 roku, z okazji I Konkursu, ukazał się Katalog tematyczny dzieł Grzegorza Fitelberga autorstwa Iwony Bias. Następnym Konkursom towarzyszyły i nadal towarzyszą promocje kolejnych publikacji poświęconych życiu i działalności artystycznej Fitelberga. Nie sposób wymienić wszystkie, ale warto wspomnieć o książce, będącej pierwszą monografią o Fitelbergu zatytułowanej Grzegorz Fitelberg 1879 - 1953. Życie i dzieło (1995) autorstwa Leona Markiewicza. Ta obszerna publikacja stała się podstawą do wydania w 1999 roku, z okazji VI edycji Konkursu, niniejszej książki. Tym razem zdecydowano się na publikację pracy w języku angielskim, by ułatwić dostęp do informacji o wybitnym dyrygencie i propagatorze muzyki polskiej szerszemu kręgowi odbiorców. Niestety, w stosunku do pierwowzoru, przedstawiony materiał został okrojony. Zrezygnowano m.in. z zamieszczenia części dokumentującej twórczość i nagrania Grzegorza Fitelberga.