Polmic - FB

recenzje książek (P)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Płoskoń Kazimierz

Marek Stachowski. Katalog tematyczny utworów


Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 151
Publikacja została wydana przez Akademię Muzyczną w Krakowie, z którą Marek Stachowski – wybitny kompozytor był przez wiele lat związany: od 1967 roku prowadził klasę kompozycji, a w latach 1993-99 i od 2002 roku do śmieci – 3 grudnia 2004 roku – pełnił funkcję rektora. Książka jest rozszerzoną wersją pracy magisterskiej napisanej w 1996 roku przez Kazimierza Płoskonia pod kierunkiem Reginy Chłopickiej.
Wprowadzenie do katalogu stanowi tekst Leszka Polonego Przyczynek do syntezy twórczości Marka Stachowskiego, w którym autor ukazuje twórczość kompozytora w różnych perspektywach, biorąc pod uwagę zagadnienia formy i gatunku, inspiracje pozamuzyczne dzieł oraz ewolucję języka muzycznego, stylu i estetyki.
Zgodnie z zasadami katalogu tematycznego kompozycje, wraz z muzycznymi tematami, zostały przedstawione w porządku chronologicznym. Opis dzieł zawiera informacje o dacie powstania utworu, dedykacji, obsadzie, czasie trwania, rękopisie i wydaniu, prawykonaniu, nagraniach, nagrodach i wyróżnieniach dzieła oraz literaturze dotyczącej danego utworu, a także w przypadku dzieł wokalnych – tekst słowny. Cennym uzupełnieniem opisów są recenzje oraz wypowiedzi samego kompozytora dotyczące jego utworów, w których przedstawia źródła inspiracji, a także podaje dodatkowe uwagi wykonawcze.
W publikacji zamieszczono również spis muzyki teatralnej i filmowej oraz wykaz nagród i wyróżnień Marka Stachowskiego. Całości dopełnia obszerna bibliografia.