Polmic - FB

opisy książek (M)Meyer Krzysztof, Gwizdalanka Danuta

Lutosławski. Tom II. Droga do mistrzostwa


PWM, Kraków 2004, s. 552.
Książka Lutosławski. Droga do mistrzostwa to drugi - ostatni tom obszernej monografii poświęconej życiu i twórczości Witolda Lutosławskiego. Pierwsza część - Lutosławski. Droga do dojrzałości, wydana w 2003 roku również przez PWM, obejmowała młodość i powojenne lata Lutosławskiego. Niniejszy tom dotyczy życia i twórczości kompozytora po 1960 roku. Szczegółowa biografia kompozytora i analiza wszystkich jego dzieł skomponowanych w tym okresie zostały uzupełnione zdjęciami i przykładami muzycznymi. Publikacja ukazała się w serii Kompozytorzy polscy XX wieku. Warto dodać, że rok 2004, w którym została wydana publikacja, był ogłoszonym przez Sejm Rzeczpospolitej "Rokiem Lutosławskiego".