Polmic - FB

opisy książek (B)Bylander Cindy

Krzysztof Penderecki. A Bio-Bibliography


Praeger Publishers, Westport (Connecticut) / London 2004, s. 306
Anglojęzyczny katalog dzieł Krzysztofa Pendereckiego zawiera wykaz wszystkich jego utworów skomponowanych do 2003 roku, w tym wczesnych utworów do sztuk teatralnych, rzadko uwzględnianych w innych tego typu wykazach. Katalog zawiera szczegółowe informacje o obsadzie dzieł, ich prawykonaniach, a także dyskografię i bibliografię. Informacje bibliograficzne obejmują prawie 1400 książek, artykułów i dysertacji, które były publikowane w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Polsce, Niemczech i Francji głównie do 1998 roku, w którym kompozytor obchodził 65 urodziny. Aneksy zawierają chronologiczną listę utworów Pendereckiego i wykaz jego dzieł uporządkowanych wg gatunków.
Swój wkład w całokształt publikacji miała m.in. Biblioteka Związku Kompozytorów Polskich, o czym wspomina we wstępie autorka książki.
Publikacja ukazała się w serii Bio-Bibliographies in Music, w której w 2001 roku wydano również anglojęzyczny katalog dzieł Witolda Lutosławskiego (Stanisław Będkowski, Stanisław Hrabia Witold Lutosławski. A Bio-Bibliography, Greenwood Press, Westport (Connecticut) / London 2001).