Polmic - FB

kompozycje (M)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Markiewicz Leon

Michał Spisak 1914-1965


Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza 2005, s. 451
Leon Markiewicz – autor cyklu monografii wybitnych kompozytorów i dyrygentów związanych z regionem górnośląskim, m.in. Bolesława Szabelskiego, Grzegorza Fitelberga, Karola Stryji - tym razem swoją publikację poświęcił Michałowi Spisakowi. Głównym powodem, dla którego Leon Markiewicz podjął się tego zadania była - jak sam wyznaje - fascynacja jego muzyką i osobisty kontakt autora z kompozytorem.
Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej - Życie i twórczość - autor przedstawia koleje życia kompozytora i omawia jego dzieła, przeplatając własną analizę recenzjami krytyków i wypowiedziami samego kompozytora na temat jego utworów.
Najobszerniejsza część druga to Listy do przyjaciół. Autor wykorzystał tu wiele niepublikowanych dotąd dokumentów przybliżających postać Michała Spisaka, a wśród nich listy znajdujące się w zbiorach Archiwum Związku Kompozytorów Polskich. Część trzecią publikacji stanowią Wspomnienia, ukazujące Michała Spisaka w oczach wypowiadających się o nim jego przyjaciół, do których należały takie osobistości, jak Witold Lutosławski, Grażyna Bacewicz, Zygmunt Mycielski, Nadia Boulanger i Jan Krenz.
W książce zamieszczono również nieliczne, lecz niezwykle cenne fotografie kompozytora.