Polmic - FB

opisy książek (B)Bias Iwona, Bieda Monika, Stachura Anna

Józef Stompel 'Moje życie z muzyką'


Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 2003, s. 356
Publikacja została wydana w 70 rocznicę urodzin Józefa Stompla - pianisty, pedagoga, jurora międzynarodowych konkursów pianistycznych. Pierwszą część monografii zatytułowaną "Moje życie z muzyką" wypełniają wspomnienia kompozytora ukazujące jego życie i działalność artystyczną. Dopełnieniem tej części publikacji są wypowiedzi byłych uczniów Józefa Stompla. Druga - faktograficzna część pracy - została opracowana na podstawie programów koncertowych, afiszy, plakatów, recenzji prasowych, rękopiśmiennych notatek pianisty. Część tę wypełnia diariusz koncertowy, wykaz nagrań, kalendarz biograficzny oraz bibliografia prac poświęconych artyście. Całość pracy uzupełniają zdjęcia. Atutem publikacji jest jej dwujęzyczność - każdy z rozdziałów jest prezentowany w języku polskim i angielskim. Współwydawcą książki jest Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.