Polmic - FB

opisy książek (B)Bielska Krystyna

Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia


Fundacja Jana Pawła II - Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, Rzym 1993, s. 175
Niniejsza Bibliografia opiera się na zbiorach Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, który istnieje od 10 lat w Domu Polskim w Rzymie. Bibliografię prac dotyczących Jana Pawła II. (zawierającą ok. 700 pozycji) ujęto w trzy odrębne działy. Pierwszy stanowią utwory powstałe do słów Ojca Świętego, drugi zawiera wykaz utworów o Janie Pawle II, a trzeci utwory mu dedykowane. Niniejsze - drugie wydanie publikacji zostało uzupełnione o nowopowstałe utwory poświęcone Papieżowi.