Polmic - FB

opisy książek (W)Wieczorek Marlena

Roman Maciejewski. Klasyk XX wieku / A 20th Century Classic


Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2004, s. 67
Publikacja jest dwujęzycznym (polsko-angielskim) opracowaniem dotyczącym życia i twórczości kompozytora, pianisty i dyrygenta - Romana Maciejewskiego. Praca została podzielona na trzy główne części. Pierwszą stanowi omówienie życia i twórczości kompozytora. W części drugiej autorka prezentuje ogólnie kompozycje Maciejewskiego, klasyfikując je na 3 grupy: dzieła należące do nurtu narodowo-folklorystycznego, utwory nawiązujące do postulatów neoklasycyzmu i kompozycje religijne. Trzecią część publikacji stanowią wypowiedzi o kompozytorze i jego utworach autorstwa innych kompozytorów, m.in. Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego i Henryka Czyża oraz krytyków muzycznych i muzykologów, m. in. Jerzego Waldorffa, Stefana Kisielewskiego i Bohdana Pocieja. Książkę uzupełnia wykaz utworów i dyskografia oraz bibliografia i zdjęcia.
Autorka publikacji jest doktorantką w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także członkiem Leszczyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Romana Maciejewskiego.