Polmic - FB

recenzje płyt (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


-

Panorama nowej muzyki polskiej I. Muzyka organowa i chóralnaGórecki Henryk Mikołaj Kantata op. 26 na organy
Łuciuk Juliusz Assumpta est Maria na chór żeński a cappella
Łukaszewski Paweł Stabat Mater na chór żeński a cappella
Sawa Marian Victimae paschali laudes na organy
Węcowski Jan Ave Maria, Mater mea na chór mieszany
Moryto Stanisław Ecce nunc benedicte, Dominum na chór mieszany
Łukaszewski Marcin Parce Domine na chór mieszany
Borkowski Marian Psalmus na organy

Wyk.: Andrzej Chorosiński - organy, Marian Sawa - organy, Schola Cantorum Bialostociensis, dyr. Violetta Bielecka, Chór Akademii Teologii Katolickiej, dyr. Kazimierz Szymonik
* Acte Préalable 1998 – AP 0005, DDD 51'18''
Specjalną serię płyt wydawnictwa Acte Préalable zatytułowaną Panorama nowej muzyki polskiej otwierają utwory organowe i chóralne, wszystkie o tematyce religijnej. Nurt sakralny stanowi jedną z najważniejszych cech wyróżniających polską muzykę współczesną. Wśród nazwisk kompozytorów, których dzieła złożyły się na płytę, nie zabrakło takich, jak Henryk Mikołaj Górecki – autor „scontrystycznej” (przypominającej awangardowy utwór Scontri) Kantaty op. 26, Juliusz Łuciuk – twórca radosnego Assumpta est Maria, Marian Sawa, organista i kompozytor, sam wykonujący swoją sekwencję Victimae paschali laudes, Stanisław Moryto, również organista i kompozytor modlitewnego Ecce nunc benedicte, Dominum, czy Marian Borkowski – autor sonorystycznego Psalmus. Nie zabrakło również utworów młodszych kompozytorów, jak braci Pawła i Marcina Łukaszewskich. Stabat Mater pierwszego z nich cechuje nastrój żałobny, lamentacyjny z dysonansową harmoniką i spokojnie, arytmicznie nakładającymi się na siebie melodiami poszczególnych głosów chóru. Kontrastuje z nim Parce Domine Marcina Łukaszewskiego – kompozycja o dużych kontrastach dynamicznych i uroczystym charakterze.