opisy książek (B)Bilica Krzysztof (red.)

Muzyka polska w okresie zaborów


c. Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 1997, 225 s.
Publikacja zawiera materiały z XXV Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej zorganizowanej w dniach 29–30 listopada 1995 roku w Zamku Królewskim w Warszawie w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Konferencja została zorganizowana przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Referaty:

 • Mieczysław Tomaszewski Oblicze i losy pieśni polskiej 1795-1918
 • Magdalena Dziadek Ewolucja koncepcji muzyki narodowej od Romantyzmu do Młodej Polski
 • Jadwiga Romana Bobrowska Dorobek polskiej folklorystyki muzycznej epoki przedkolbergowskiej (1800-1863)
 • Katarzyna Dadak-Kozicka O odkrywaniu folkloru i sztuce mitologizacji
 • Tadeusz Przybylski Znaczenie twórczości kompozytorskiej i działalności muzyczno-organizacyjnej Karola Kurpińskiego na terenie Teatru Narodowego
 • Krzysztof Bilica Melos polski u Chopina
 • Witold Rudziński Pozycja Stanisława Moniuszki w okresie zaborów
 • Tadeusz Kaczyński Symbolika „Arii z kurantem”
 • Piotr Poźniak „Kancjonał Ossolińskiego” jako przykład zainteresowania kulturą staropolską w XIX wieku
 • Krystyna Danecka-Szopowa Początki muzykologii polskiej
 • Maria Zduniak Muzyka polska we Wrocławiu w XIX wieku
 • Kornel Michałowski Muzyka polska w piśmiennictwie Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • Luba Kijanowska-Kamińska Związki polsko-ukraińskie w działalności kompozytorów szkoły przemyskiej XIX wieku
 • Edward Boniecki Muzyka - emancypacja - ojczyzna. Rzut oka na kulturę polską końca XIX wieku na podstawie „Skrzywdzonych” Marii Komornickiej
 • Ilia Kiuiła, Andrzej Rakowski Badania wibrata skrzypcowego
 • Krystyna Tarnawska-Kaczorowska Witold Lutosławski - III Symfonia (1983). Interpretacja hermeneutyczna