Polmic - FB

recenzje książek (H)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Helman Zofia, Chylińska Teresa and Wightman Alistair (red.)

The Songs of Karol Szymanowski and his contemporaries


Polish Music Center at USC, Los Angeles 2002, s. 292.

oryginał polski: Helman Zofia (red.) Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych, Musica Iagellonica, Kraków 2001, s. 337.
Niniejsza publikacja jest tłumaczeniem na język angielski książki wydanej w 2001 roku pod redakcją Zofii Helman, będącej zbiorem referatów przedstawionych w ramach międzynarodowego sympozjum naukowego, poświęconego twórczości pieśniowej Karola Szymanowskiego, które odbyło się w dniach 9-13 marca 1997 roku w Zakopanem - Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych.