Polmic - FB

recenzje książek (D)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Demska-Trębacz Mieczysława

„Po ziemi swojej chodzę, po Polsce…” w poszukiwaniu narodowej tożsamości muzyki. Studia i szkice o muzyce polskiej XIX i XX wieku


Polihymnia, Lublin 2003, s.144
Teoretyk muzyki i kultury, popularyzatorka wiedzy o kulturze polskiej, muzyce i sztuce, profesor Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Mieczysława Demska-Trębacz przedstawia zbiór esejów o muzyce polskiej od czasów porozbiorowych do odzyskania niepodległości. W ośmiu studiach i szkicach autorka rozważa ideę polskości w muzyce: jej genezę w twórczości kompozytorów pokolenia Karola Lipińskiego, koncepcje realizowane przez Stanisława Moniuszkę i Feliksa Nowowiejskiego, kwestię obecności narodowych pierwiastków w symfonicznej muzyce programowej przełomu XIX i XX wieku, wreszcie – problem samookreślenia narodowego Polaków w okresie międzywojennym obecnego w sztuce, literaturze i – bardziej szczegółowo – w muzyce Karola Szymanowskiego oraz Ludomira Michała Rogowskiego.