Polmic - FB

opisy płyt (M)Marian Sawa

Utwory fortepianowePreludium i fuga
Cztery etiudy
Wariacje
Miniatury
Toccata
Prelud stylizowany
Scherzino
Cztery mazurki
Sonata Ha-Fis na instrumenty klawiszowe
Sonatina na klawesyn, fortepian lub organy
Trzy elegie na organy lub fortepian
Rapsod
Trzy obertaski
Kolędowe granie
Cztery kolędy na fortepian na 4 ręce
Fuga-Bolero na 2 fortepiany


Wyk.: Marcin Tadeusz Łukaszewski - fortepian, Jakub Kopczyński - fortepian
* Musica Sacra 2006 - musica sacra edition 005/006, DDD 58'02"+36'21" (2CD)
Na dwóch płytach składających się na niniejszą publikację znalazły się – po raz pierwszy w historii fonografii – wszystkie solowe utwory fortepianowe Mariana Sawy, zmarłego rok temu organisty i kompozytora, a także pedagoga. Biorąc pod uwagę, że spuścizna kompozytorska artysty obejmuje ponad pół tysiąca pozycji, tych kilkanaście wydaje się tylko niewielkim ułamkiem. Stanowią one jednak znaczący i ważny rozdział w całym dorobku Sawy. Tworzone przez cały okres działalności kompozytorskiej – najwcześniejsze Wariacje pochodzą z 1966 roku, najpóźniejsze – dwa cykle kolęd – z 2003 i 2004 roku, obejmują zarówno utwory koncertowe, rozbudowane, ambitne, wirtuozowskie, ale także prostsze i o charakterze dydaktycznym. Dominują w nich tradycyjne formy i gatunki, jak etiudy, wariacje, fugi, sonatina i sonata, a także stylizowane, nawiązujące do polskiej muzyki ludowej – mazurki, obertaski, krakowiak (z cyklu Miniatur). Osobny nurt stanowią kompozycje wykorzystujące motywy pieśni religijnych – kolędy, czy też posiadające charakter refleksyjny, modlitewny, a nawet żałobny – elegie i rapsod. Pianista, kompozytor i teoretyk muzyki Marcin Tadeusz Łukaszewski – wykonawca prezentowanych na płytach kompozycji, a także autor obszernego komentarza dołączonego do publikacji, do omówienia twórczości fortepianowej Mariana Sawy dołączył także swoje własne wspomnienia o kompozytorze w pierwszą rocznicę jego śmierci.