Polmic - FB

recenzje płyt (F)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


August Freyer

Organ WorksVol. 1: Fantazja koncertowa f-moll op. 1, Wariacje koncertowe na temat rosyjskiej pieśni Aleksieja. Lvova op. 2, Wariacje koncertowe na temat kościelnego śpiewu Bortnyanskiego op. 3, 12 Łatwych utworów op. 4, 8 Utworów op. 5

Vol. 2: 12 Preludiów op. 7, 8 Preludiów i 2 postludia op. 8, 8 Preludiów op. 9, 8 Preludiów op. 11

Vol. 3: 26 Krótkich i łatwych preludiów op. 14, 26 Krótkich i łatwych preludiów op. 15, 12 Preludiów op. 17, 10 Preludiów op. 18

Wyk.: Wiktor Łyjak - organy
Vol. 1: Acte Préalable 2004 - AP0053, DDD 65'50"
Vol. 2: Acte Préalable 2005 - AP0054, DDD 66'21"
Vol. 3: Acte Préalable 2005 - AP0056, DDD 67'00"
Trzy płyty firmy Acte Préalable składają się na premierowe wydanie nagrań dzieł wszystkich Karola Augusta Freyera (1803-1883), pochodzącego z Saksonii polskiego wirtuoza gry organowej i kompozytora, który stworzył podstawy nowoczesnej organistyki w Polsce. Pośród kilkunastu zarejestrowanych jego kompozycji znalazły się utwory koncertowe, o większej wartości artystycznej (pierwsze trzy opusy) oraz występujące w przeważającej liczbie miniatury o charakterze pedagogicznym, pisane z myślą uczniach i początkujących organistach. Te ostatnie złożyły się na kilka cykli preludiów, wypełniających w całości drugą i trzecią płytę. W tych niewielkich rozmiarów utworach zawarł Freyer „ćwiczenia” na wszystkie możliwe problemy dotyczące techniki gry na organach - z wszelkimi trudnościami w zakresie faktury, operowania registrami, artykulacją oraz dynamiką. Niektóre z nich wymagają od wykonawcy wybitnie wirtuozowskich umiejętności. Nie oznacza to jednak, by pozbawione były pomysłowości w kształtowaniu tematów muzycznych. Pod tym względem na szczególną uwagę zasługuje m.in. ostatnie preludium z op. 11, którego czołowy motyw przywodzi skojarzenia ze znaną piosenką partyzancką My ze spalonych wsi.
Wykonawcą wszystkich kompozycji Freyera zarejestrowanych na trzech płytach jest Wiktor Łyjak – znany polski organista, autor licznych publikacji z zakresu dziejów budownictwa organowego i historii muzyki, rzeczoznawca specjalizujący się w rekonstrukcji zabytkowych organów. Artysta ten jest również autorem obszernego, niezwykle szczegółowego komentarza o nagranych utworach dołączonego do publikacji.