Polmic - FB

opisy płyt ()-

Sonaty skrzypcoweŻeleński Władysław - Sonata na skrzypce i fortepian F-dur op. 30
Stojowski Zygmunt - Sonata na skrzypce i fortepian G-dur op. 13

Wyk.: Barbara Trojanowska - skrzypce, Elżbieta Tyszecka - fortepian
* Acte Préalable 2005 - AP0112, DDD 55'25"
Dwóch kompozytorów, których utwory zostały nagrane na niniejszej płycie - Władysława Żeleńskiego (1837-1921) i Zygmunta Stojowskiego (1870-1946), łączy ze sobą więcej, niż sugerowałyby daty ich życia. Stojowski był bowiem uczniem Żeleńskiego, u którego pobierał lekcje gry na fortepianie. Mimo, iż w zakresie kompozycji kształcił się pod kierunkiem innego pedagoga, nota bene w Paryżu u samego Léo Delibes’a, to relacje pomiędzy obydwoma artystami pozostały na tyle bliskie, że Stojowski zadedykował swojemu nauczycielowi – Żeleńskiemu – Sonatę G-dur op. 13 na skrzypce i fortepian. Mamy zatem szczególną okazję, by porównać dwie kompozycje twórców pozostających w relacji mistrz-uczeń. Najbardziej widoczną cechą łączącą utwory jest dominacja śpiewnej melodyki oraz obecność motywów nawiązujących do polskiej muzyki ludowej.
Wykonawczyniami kompozycji są dwie artystki związane na co dzień z Łodzią. Barbara Trojanowska, wychowanka skrzypaczki Ireny Dubiskiej, pracuje w łódzkiej Filharmonii im. Artura Rubinsteina oraz w płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego (jako koncertmistrz), występuje również jako solistka. Elżbieta Tyszecka oprócz działalności pianistki-kameralistki zajmuje się pedagogiką – jako filolog i doktor nauk humanistycznych prowadzi zajęcia z literatury w łódzkiej Szkole Filmowej. Obie artystki występują wspólnie od 1995 roku stawiając sobie za cel wykonywanie przede wszystkim utworów mniej znanych, nierzadko wręcz zapomnianych.