kompozycje (N)Numer Jubileuszowy na 60-lecie Związku Kompozytorów Polskich

Forum Muzykologiczne


Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 2005, 197 s.
To drugi już drugi numer "Forum Muzykologicznego", pisma wydawanego od 2004 roku przez Zarząd Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, które jest rozpowszechniane na stronach internetowych Sekcji, a także wydawane drukiem.
Niniejsza publikacja zawiera materiały z dyskusji panelowej W X Rocznicę Śmierci Witolda Lutosławskiego, która odbyła się 24 września 2004 roku jako impreza towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień". W książce tej znajdujemy również materiały z XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP, która miała miejsce w dniach 21-23 kwietnia 2005 roku w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Kim był dla nas Witold Lutosławski? Jak postrzegamy jego twórczość kompozytorską, działalność pedagogiczną? Jakim był człowiekiem? Jak wpływa na nas jego muzyka? Te i inne pytania, odpowiedzi i refleksje, autorstwa jego przyjaciół i osób wciąż zgłębiających z fascynacją jego sztukę, w dziesiątą rocznicę śmierci Lutosławskiego znajdziemy w pierwszej części książki.
Tematem XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP były Style muzyczne. Konteksty historyczno-kulturowe. Czym jest dzisiejszy styl muzyczny, stylizacja, a czym tradycja? Jakie było ich znaczenie w muzyce kiedyś i jakie jest dziś, w Polsce i na świecie. Oto tematyka, która stała się przedmiotem trzydniowych rozważań polskich naukowców, a której kilkanaście prezentacji znajdziemy w drugiej części niniejszej publikacji.

Spis referatów: (pod linkami dostępne są pełne teksty artykułów w plikach formatu pdf)