Polmic - FB

opisy książek (B)Bęben Aleksandra, Kowalska-Zając Ewa, Szoka Marta

Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000


Akademia Muzyczna w Łodzi 2001, s. 255

"Publikacja niniejsza jest pierwszą tego typu pracą, dotyczącą kompozytorów działających w Łodzi i z tym miastem związanych. Zamierzeniem Autorek było przede wszystkim przedstawienie dorobku łódzkiego środowiska kompozytorskiego w II połowie XX wieku, a przez to jego promocja na forum ogólnopolskim” – czytamy we wstępie do Leksykonu.

Obszerna praca, napisana przez trzy autorki związane na co dzień z Akademią Muzyczną w Łodzi, obejmuje 59 haseł osobowych i 21 rzeczowych. Wśród nazwisk uwzględnionych w Leksykonie znajdziemy kompozytorów znanych nie tylko w Łodzi, ale i na całym świecie, jak Grażyna Bacewicz, Henryk Czyż, Tomasz Kiesewetter, Zygmunt Krauze, Jan Krenz, Miłosz Magin, Wojciech Michniewski, Tadeusz Paciorkiewicz, Witold Rudziński, Kazimierz Serocki, Kazimierz Sikorski, Kazimierz Wiłkomirski. Osobne hasła poświęcone zostały także artystom młodego pokolenia, jak Krzysztof Grzeszczak, Olga Hans, Michał Talma-Sutt, Sławomir Zamuszko, a także twórcom bardzo ściśle i wyraźnie związanym ze łódzkim środowiskiem kompozytorskim - Jerzy Bauer, Bogdan Dowlasz, Mieczysław Drobner, Piotr Hertel, Andrzej Hundziak, Kazimierz Jurdziński, Sławomir Kaczorowski, Bernard Pietrzak, Karol Mieczysław Prosnak, Bronisław K. Przybylski, Franciszek Wesołowski. Autorki uwzględniły również twórców muzyki filmowej - Henryka Kuźniaka i Piotra Marczewskiego oraz teatralnej - Bogdana Pawłowskiego. Hasła rzeczowe poświęcone zostały omówieniu najważniejszych wydarzeń, które odbywają się w Łodzi (festiwale i konkursy), a także instytucji muzycznych (szkoły i teatry) oraz placówek dokumentujących życie artystyczne miasta (archiwa i wydawnictwa).

Każdy ze starannie przygotowanych biogramów zawiera – obok szczegółowej noty biograficznej – także wykaz twórczości, bibliografię oraz dokumentację wykonań. Publikację wzbogacają zdjęcia artystów dołączone do każdego hasła.