Polmic - FB

omówienia utworów (B)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Ł

lp. Kompozytor/Tytuł
1 Baird Tadeusz, Grzenkowicz Izabella Może jestem za mało muzykiem. Rozmowy, szkice, refleksje
2 Bajkowska Lidia Bajka o Piosence i nutkach: muzyka dla najmłodszych
3 Bąkowska-Łajming Monika (red.) Współczesna muzyka estońska w kontekście muzyki europejskiej
4 Berger Roman Dráma hudby. Prolegomena k politickej muzikológii (The Drama of Music. Prolegomena to Political Musicology)
5 Bęben Aleksandra, Kowalska-Zając Ewa, Szoka Marta Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000
6 Będkowski Stanisław, Hrabia Stanisław Witold Lutosławski. A Bio-Bibliography
7 Bias Iwona Aleksander Lasoń - Portret kompozytora
8 Bias Iwona Eugeniusz Knapik - Kompozytor i pianista
9 Bias Iwona (oprac.) Karol Musioł 1929-1982. Kadendarium in memoriam
10 Bias Iwona, Bieda Monika, Stachura Anna Józef Stompel 'Moje życie z muzyką'
11 Bidziński Krzysztof Elbląska Encyklopedia Muzyczna
12 Bielawski Ludwik, Dadak-Kozicka J. Katarzyna, Leszczyńska Agnieszka (red.) Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji
13 Bielska Krystyna Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia
14 Bilica Krzysztof Telefony z Eufonii
15 Bilica Krzysztof Wokół Chopina i Polski. Siedem szkiców
16 Bilica Krzysztof (red.) Muzyka polska w okresie zaborów
17 Bolesławska Beata Panufnik
18 Bylander Cindy Krzysztof Penderecki. A Bio-Bibliography