Polmic - FB

omówienia utworów (D)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Ł

lp. Kompozytor/Tytuł
1 Dąbek Stanisław, Pawlak Ireneusz „Thesaurus musicae sacrae summa cura servetur et faveatur”. Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce 100 lat od wydania Motu proprio papieża Piusa X
2 Delaere Mark, Compeers Joris (red.) Contemporary Music in Flanders I. Flemish String Quartets since 1950 historical overview, discussion of selected works and inventory
3 Demska-Trębacz Mieczysława „Po ziemi swojej chodzę, po Polsce…” w poszukiwaniu narodowej tożsamości muzyki. Studia i szkice o muzyce polskiej XIX i XX wieku
4 Demska-Trębacz Mieczysława Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny. Dworki i dwory
5 Droba Krzysztof Odczytywanie na nowo. Rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim
6 Dudek Marek Kompozytorzy Lublina i Lubelszczyzny 1918-2010
7 Dybowski Stanisław Słownik pianistów polskich
8 Dybowski Stanisław Raul Koczalski - chopinista i kompozytor
9 Dziadek Magdalena Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914. Koncepcje i zagadnienia
10 Dziadek Magdalena, Moll Lilianna M. "Oto artyści pełnowartościowi, którzy są kobietami..." Polskie kompozytorki 1816-1939
11 Dziadek Magdalena Moda na "Wiosnę". Festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna 1961-2002
12 Dziadek Magdalena, Mika Bogumiła, Kochańska Anna Musica Polonica Nova na Śląsku. Oddział Związku Kompozytorów Polskich w Katowicach 1945-2003