Polmic - FB

omówienia utworów (G)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Ł

lp. Kompozytor/Tytuł
1 Gąsiorowska Małgorzata Bacewicz
2 Gąsiorowska Małgorzata Kisielewski
3 Gąsiorowska Małgorzata (red.) O Grażynie Bacewicz
4 Golat Rafał Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków
5 Gołąb Maciej Dodekafonia. Studia nad teorią i kompozycją pierwszej połowy XX wieku
6 Gołąb Maciej Józef Koffler
7 Gołąb Maciej Spór o granice poznania dzieła muzycznego
8 Gronau-Osińska Alicja (red.) Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Tom I i II
9 Gruszka-Zych Barbara Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara
10 Gryglewicz Tomasz, Szczerski Andrzej (red.) Sztuka w okresie PRL-u. Metody i przedmiot badań
11 Guczalski Krzysztof (red.) Filozofia muzyki. Studia
12 Gusnar Paweł, koncepcja serii, wybór utworów, redakcja merytoryczna Studia orkiestrowe na saksofon
13 Gwizdalanka Danuta, Meyer Krzysztof Lutosławski. Tom I. Droga do dojrzałości