Polmic - FB

recenzje książek ()

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż

lp. Autor/Tytuł
51 Dziadek Magdalena Moda na "Wiosnę". Festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna 1961-2002
52 Dziadek Magdalena, Mika Bogumiła, Kochańska Anna Musica Polonica Nova na Śląsku. Oddział Związku Kompozytorów Polskich w Katowicach 1945-2003
53 Dzierżanowski Lech Palester
54 Ekier Jan, Kamiński Paweł Wstęp do Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina. Cz. 2 Zagadnienia wykonawcze
55 Endler Franz Karajan. Biografia
56 Fokt Iwona, Kostrzewska Hanna, Brodniewicz Teresa Teka Kompozytorska Feliksa Nowowiejskiego
57 Gąsiorowska Małgorzata Bacewicz
58 Gąsiorowska Małgorzata Kisielewski
59 Gąsiorowska Małgorzata (red.) O Grażynie Bacewicz
60 Golat Rafał Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków
61 Gołąb Maciej Józef Koffler
62 Gołąb Maciej Dodekafonia. Studia nad teorią i kompozycją pierwszej połowy XX wieku
63 Gołąb Maciej Spór o granice poznania dzieła muzycznego
64 Gronau-Osińska Alicja (red.) Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Tom I i II
65 Gruszka-Zych Barbara Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara
66 Gryglewicz Tomasz, Szczerski Andrzej (red.) Sztuka w okresie PRL-u. Metody i przedmiot badań
67 Guczalski Krzysztof (red.) Filozofia muzyki. Studia
68 Gusnar Paweł, koncepcja serii, wybór utworów, redakcja merytoryczna Studia orkiestrowe na saksofon / Study of Orchestra Parts for Saxophone
69 Gwizdalanka Danuta, Meyer Krzysztof Lutosławski. Tom I. Droga do dojrzałości
70 Gwizdalanka Danuta Uwodziciel. Rzecz o Karolu Szymanowskim. O osobie, muzyce, przyjaciołach, wyznawcach i (urojonych) wrogach. O inspiracjach, fascynacjach i fobiach
71 Gwizdalanka Danuta Lutosławski
72 Helman Zofia Roman Palester. Twórca i dzieło
73 Helman Zofia (red.) Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych
74 Helman Zofia (red.) Musicology Today 2006. Poland in Europe: Musical Sources – Repertoire – Style
75 Helman Zofia, Chylińska Teresa and Wightman Alistair (red.) The Songs of Karol Szymanowski and his contemporaries
76 Hudek Wiesław ks. O muzyce. Felietony radiowe (50 kontrapunktów)
77 Idaszak Danuta Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków
78 Iwaszkiewicz Jarosław Chopin
79 Jabłoński Maciej, Lorkowska Halina, Stęszewski Jan (red.) Opera polska w XX wieku
80 Jabłoński Maciej, Chylińska Teresa, Haraschin Stanisław Przewodnik po muzyce koncertowej. Część I
81 Jakubowska Basia Metropolitan Opera. Uchem i okiem Basi Jakubowskiej. Recenzje 2001-2009
82 Janicka-Słysz Małgorzata Vytautas Bacevičius i jego idee muzyki kosmicznej
83 Janicka-Słysz Małgorzata, Malecka Teresa, Szwajgier Krzysztof (red.) Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin
84 Jarzębska Alicja Strawiński. Myśli i muzyka
85 Jarzębska Alicja Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej
86 Jarzębska Alicja Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku
87 Jarzębska Alicja, Paja-Stach Jadwiga (red.) Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce
88 Jasińska-Jędrosz Elżbieta (oprac.) Zbiory Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku. Katalog
89 Jasiński Tomasz Polska barokowa retoryka muzyczna
90 Jasiński Tomasz Tryptyk dla Fryderyka. Scientia - Musica - Ars
91 Jerzy Stankiewicz Olivier Messiaen. Człowiek i artysta w Stalagu VIII A w Görlitz
92 Jeż Tomasz (red.) Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata
93 Joanna Schiller-Rydzewska Augustyn Bloch: Twórca, Dzieło, Osobowość artystyczna
94 Kadłubiec Daniel, Dziadek Magdalena (red.) Polska muzyka współczesna. Kierunki - idee - postawy
95 Kałamarz Wojciech CM Muzyka u misjonarzy
96 Kałamarz Wojciech CM (opr.) Szkice do portretu Heronima Feichta
97 Kamiński Piotr Tysiąc i jedna opera
98 Kanold Barbara Z batutą i Capellą
99 Karwaszewska Monika Andrzej Dobrowolski – Muzyka czystej formy
100 Kasperek Katarzyna Moszumańska-Nazar. Katalog tematyczny utworów