Polmic - FB

Books ()

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż

No. Author/Title
1 Musica Intellectualis, t. 1 Droga artysty
2 Musica Intellectualis, t. 2 Meandry sztuki 
3 Granice muzyki – granice wolności. Wokół konferencji kompozytorów i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim w 1949 roku
4 Afanasjew Maciej Pasaże jazzowe na skrzypce
5 Antokoletz Elliott Muzyka XX wieku
6 Astriab Jan, Jabłoński Maciej, Stęszewski Jan (red.) Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku
7 Bacewicz Grażyna Sidła
8 Baird Tadeusz, Grzenkowicz Izabella Może jestem za mało muzykiem. Rozmowy, szkice, refleksje
9 Bajkowska Lidia Bajka o Piosence i nutkach: muzyka dla najmłodszych
10 Bąkowska-Łajming Monika (red.) Współczesna muzyka estońska w kontekście muzyki europejskiej
11 Berger Roman Dráma hudby. Prolegomena k politickej muzikológii (The Drama of Music. Prolegomena to Political Musicology)
12 Bęben Aleksandra, Kowalska-Zając Ewa, Szoka Marta Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000
13 Będkowski Stanisław, Hrabia Stanisław Witold Lutosławski. A Bio-Bibliography
14 Bias Iwona Aleksander Lasoń - Portret kompozytora
15 Bias Iwona Eugeniusz Knapik - Kompozytor i pianista
16 Bias Iwona (oprac.) Karol Musioł 1929-1982. Kadendarium in memoriam
17 Bias Iwona, Bieda Monika, Stachura Anna Józef Stompel 'Moje życie z muzyką'
18 Bidziński Krzysztof Elbląska Encyklopedia Muzyczna
19 Bielawski Ludwik, Dadak-Kozicka J. Katarzyna, Leszczyńska Agnieszka (red.) Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji
20 Bielska Krystyna Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia
21 Bilica Krzysztof Wokół Chopina i Polski. Siedem szkiców
22 Bilica Krzysztof Telefony z Eufonii
23 Bilica Krzysztof (red.) Muzyka polska w okresie zaborów
24 Błaszczyk Bolesław Intuicja. Wolność. Andrzej Bieżan
25 Bochwic Teresa W rytmie Polski. Witold Rudziński - życie twórcy (1913-2004)
26 Bolesławska Beata Panufnik
27 Bolesławska-Lewandowska Beata (opr., wstęp i komentarze) Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik: Korespondencja. Część 2: Lata 1970–1987
28 Bylander Cindy Krzysztof Penderecki. A Bio-Bibliography
29 Bylander Cindy Engaging Cultural Ideologies: Classical Composers and Musical Life in Poland 1918–1956
30 Cesarczyk Leszek Gitara od A do Z
31 Chłopecki Andrzej Muzyka wzwodzi. Diagnozy i portrety
32 Chłopecki Andrzej Zabobony gasnącego stulecia. Kontynuacje
33 Chłopicka Regina Krzysztof Penderecki. Musica Sacra - Musica Profana. A Study of Vocal-Instrumental Works
34 Chylińska Teresa Karol Szymanowski i jego epoka
35 Chylińska Teresa (oprac.) Karol Szymanowski. Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora / Karol Szymanowski. Correspondence. A complete edition of extant letters from and to the composer
36 Cichoń Ewa, Polony Leszek Muzyka to język najdoskonalszy. Rozmowy z Martą Ptaszyńską
37 Cichy Daniel Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku
38 Cormier Brigitte Ewa Podleś. Contralto assoluto
39 Czekanowska Anna (red.) Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian
40 Dąbek Stanisław, Pawlak Ireneusz „Thesaurus musicae sacrae summa cura servetur et faveatur”. Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce 100 lat od wydania Motu proprio papieża Piusa X
41 Delaere Mark, Compeers Joris (red.) Contemporary Music in Flanders I. Flemish String Quartets since 1950 historical overview, discussion of selected works and inventory
42 Demska-Trębacz Mieczysława Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny. Dworki i dwory
43 Demska-Trębacz Mieczysława „Po ziemi swojej chodzę, po Polsce…” w poszukiwaniu narodowej tożsamości muzyki. Studia i szkice o muzyce polskiej XIX i XX wieku
44 Domańska Joanna Preludia op. 1 i Etiudy op. 4 Karola Szymanowskiego. Zagadnienia interpretacyjne
45 Droba Krzysztof Odczytywanie na nowo. Rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim
46 Dudek Marek Kompozytorzy Lublina i Lubelszczyzny 1918-2010
47 Dybowski Stanisław Słownik pianistów polskich
48 Dybowski Stanisław Raul Koczalski - chopinista i kompozytor
49 Dziadek Magdalena Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914. Koncepcje i zagadnienia
50 Dziadek Magdalena, Moll Lilianna M. "Oto artyści pełnowartościowi, którzy są kobietami..." Polskie kompozytorki 1816-1939