Polmic - FB

Books (J)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż

No. Author/Title
1 Jabłoński Maciej, Lorkowska Halina, Stęszewski Jan (red.) Opera polska w XX wieku
2 Jabłoński Maciej, Chylińska Teresa, Haraschin Stanisław Przewodnik po muzyce koncertowej. Część I
3 Jakubowska Basia Metropolitan Opera. Uchem i okiem Basi Jakubowskiej. Recenzje 2001-2009
4 Janicka-Słysz Małgorzata Vytautas Bacevičius i jego idee muzyki kosmicznej
5 Janicka-Słysz Małgorzata, Malecka Teresa, Szwajgier Krzysztof (red.) Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin
6 Jarzębska Alicja Strawiński. Myśli i muzyka
7 Jarzębska Alicja Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej
8 Jarzębska Alicja Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku
9 Jarzębska Alicja, Paja-Stach Jadwiga (red.) Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce
10 Jasińska-Jędrosz Elżbieta (oprac.) Zbiory Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku. Katalog
11 Jasiński Tomasz Polska barokowa retoryka muzyczna
12 Jasiński Tomasz Tryptyk dla Fryderyka. Scientia - Musica - Ars
13 Jerzy Stankiewicz Olivier Messiaen. Człowiek i artysta w Stalagu VIII A w Görlitz
14 Jeż Tomasz (red.) Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata
15 Joanna Schiller-Rydzewska Augustyn Bloch: Twórca, Dzieło, Osobowość artystyczna