Polmic - FB

recenzje książek (P)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł

lp. Autor/Tytuł
1 Paczkowski Szymon (red.) Muzyka wobec tradycji. Idee - Dzieło - Recepcja
2 Paczkowski Szymon Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha
3 Paja-Stach Jadwiga Muzyka polska od Paderewskiego do Pendereckiego
4 Paja-Stach Jadwiga (red.) Andrzej Panufnik's Music and its Reception
5 Pasiecznik Monika Rytuał superformuły
6 Pawlak Ireneusz ks. Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła
7 Pinkwart Maciej Zakopiańskim szlakiem Mieczysława Karłowicza
8 Płomieński Mateusz O śląską nutę. Kultura muzyczna Śląska w latach 1922-1939
9 Płoskoń Kazimierz Marek Stachowski. Katalog tematyczny utworów
10 Pociej Bohdan Bycie w muzyce. Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego
11 Pociej Bohdan Wagner
12 Podhajski Marek (red.) Kompozytorzy polscy 1918-2000
13 Podobińska Klaudia, Polony Leszek Cieszę się darem życia. Rozmowy z Wojciechem Kilarem
14 Poniatowska Irena Fryderyk Chopin - człowiek i jego muzyka
15 Poźniak Piotr (red.) Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin / Affetti musicologici. Book of Essays in Honour of Professor Zygmunt Marian Szweykowski in hid 70th Birthsday
16 Przech Violetta (red.) Muzyka i media na Pomorzu i Kujawach
17 Przech Violetta Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985. Nowatorskie kierunki i techniki