Polmic - FB

recenzje książek (P)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż

lp. Autor/Tytuł
1 Paczkowski Szymon (red.) Muzyka wobec tradycji. Idee - Dzieło - Recepcja
2 Paczkowski Szymon Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha
3 Paja-Stach Jadwiga Muzyka polska od Paderewskiego do Pendereckiego
4 Paja-Stach Jadwiga (red.) Andrzej Panufnik's Music and its Reception
5 Pasiecznik Monika Rytuał superformuły
6 Pawlak Ireneusz ks. Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła
7 Pietranek-Kulis Krystyna Andrzej Hundziak. Człowiek, artysta spełniony
8 Pinkwart Maciej Zakopiańskim szlakiem Mieczysława Karłowicza
9 Płomieński Mateusz O śląską nutę. Kultura muzyczna Śląska w latach 1922-1939
10 Płoskoń Kazimierz Marek Stachowski. Katalog tematyczny utworów
11 Pociej Bohdan Bycie w muzyce. Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego
12 Pociej Bohdan Wagner
13 Podhajski Marek (red.) Kompozytorzy polscy 1918-2000
14 Podobińska Klaudia, Polony Leszek Cieszę się darem życia. Rozmowy z Wojciechem Kilarem
15 Poniatowska Irena Fryderyk Chopin - człowiek i jego muzyka
16 Poźniak Piotr (red.) Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin / Affetti musicologici. Book of Essays in Honour of Professor Zygmunt Marian Szweykowski in hid 70th Birthsday
17 Przech Violetta (red.) Muzyka i media na Pomorzu i Kujawach
18 Przech Violetta Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985. Nowatorskie kierunki i techniki
19 Przech Violetta W labiryncie wyobraźni. Zbigniew Bargielski – twórca i dzieło